Vorm & inhoud

Het traject start met een intakegesprek. Hierin verkennen we samen of dit traject ook echt iets voor jou is en hoe jij er het meeste uit kunt halen. Vervolgens zijn er 4 bijeenkomsten van een dag van 9.00 -17.00 uur, eens per maand. Tussen de dagen door krijg je praktijkgerichte opdrachten. Na drie maanden sluiten we het traject af met een terugkomdag. De groep telt maximaal 10 deelnemers.

Vijfdaags leertraject

Biografie en werk – oriëntatie op verleden en heden.

Kennismaken met anderen en jezelf. Zicht krijgen op waar je staat; wat heb je geleerd van het verleden, hoe zien anderen jou, hoe ga je om met feedback, wat waren en zijn je drijfveren, wat kwam je daarin tegen, hoe ben je daarmee omgegaan en wat zijn je vragen nu.

Werk- en loopbaanthema’s – stroom en stagnatie.

Wanneer ben je helemaal in je element, kom je volledig tot je recht? Wanneer stagneert het?
Helderheid krijgen over terugkerende patronen en thema’s in je loopbaan.
Over beelden en verwachtingen, van jezelf en jouw meesterschap.

Verlangen en weerstand.

Welke verlangens heb je en waarin houd je jezelf tegen? Waar sta je voor, wat is je ambitie? Wat vraagt bij jou om expressie?

Hoe kun je je eigen bewegingsruimte vergroten?  Welk experiment durf je aan te gaan? Op een creatieve manier nieuwe krachtbronnen in jezelf ontdekken en inzetten.

Kwaliteiten – inspiratie en visie, professionele eigenheid.

Wat is jouw persoonlijk meesterschap? Wat heb jij te geven en wat betekent dat voor jouw visie op de toekomst? Ervaringen delen. Keuzes maken.

Afronding.

Hoe pas je dat wat je ontdekt of geleerd hebt toe in de dagelijkse praktijk?  Presentaties van alle deelnemers. Concrete stappen en verankering.

Werkwijze

We werken deze vijf dagen vanuit verschillende werkvormen, waaronder gesprekken, visualisaties, creatieve oefeningen, spel en lichaamswerk.

Kosten

Op aanvraag

Bekijk data & locaties